Hakkımızda

Geçmişten Bugune Bintaş İnşaat

Şirkete Genel Bakış, Müşterilerine huzurlu ve güvenli Yenilikli Deprem Yönetmeliğine uygun projeler sunmak amacını ilke edinen Bintaş İnşaat, faaliyetlerine 1986 yılında başlamıştır. İZMİR ve İlçelerinde çalışmalarını sürdüren Bintaş İnşaat faaliyete başladığı ilk günden beri kalitesinden ödün vermemiş ve gelişmesini çağın getirdiği yenilikler ile sürdürmeye devam etmektedir.

** Nakit olarak aldığı arsaları veya başlayacağı inşaatların tamamını bitirecek miktarda öz sermaye kaynağını ve karşılığını bulundurarak hareket etmesidir.

** Günümüze kadar yaptığı projelerde kredi kullanmaması. Firmamız bunu, güvenin, devamlılığın ve kalitenin garantisi olarak görmektedir.

Kurulduğu günden bu yana doğruluk ve dürüstlüğü benimseyerek müşterilerini ve çalışanlarını yanıltmayan Bintaş İnşaat böylelikle toplumun takdirini kazanmayı başarmıştır.

Bintaş İnşaat benimsediği 3 temel politikadan biri olan Kalite Politikası ile müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslararası düzeyde kaliteli hizmet sunarak, değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerin etkin olarak sürdürülmesi, kaliteli hizmet sunmak amacıyla kaynaklarının en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve performansının yanı sıra, rekabet gücünü de en yüksek düzeye çıkarmayı öncelikli ilkeri arasına almıştır.

Bintaş İnşaat benimsediği İş sağlığı ve güvenliği politikası ile tüm işyerlerinde yürürlükteki kanun ve mevzuata uygun olarak çalışmayı, oluşturduğu yönetim sistemi ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamayı ve yüksek moral sağlanması için gerekli kaynakları temin etmeyi taahhüt etmektedir.

İnşaat sektörünün farklı alanlarında aynı üstün uzmanlık ve köklü deneyimle hizmet verirken , tamamladığımız her yeni projenin yaşama ve yaşamı hep daha iyiye götürmeyi hedefleyen kurumsal birikimimize yepyeni değerler kattığına inanıyoruz. En üst düzeyde müşteri memnuniyetini hedefleyerek hizmet ulaştırdığımız her yeni kurum ve her yeni birey de bu değerler zincirinin vazgeçilmez bir parçası olarak aramıza katılıyor .

Kalite Politikamız

Bintaş İnşaat benimsediği 3. temel politika olan çevre politikası ile çevre boyutları ile ilgili uyulması zorunlu kabul edilmiş, ulusal-yerel kanun ve yönetmeliklere, müşteri şartnamelerine uygun çalışmayı, çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, çevre politikasını çalışanlarına, tedarikçilerine iletmeyi kendine görev kabul etmekte ve taahhüt etmektedir.